Leidingen zijn een integraal onderdeel van HVAC-systemen. Een goede isolatie van uw pijpen, buizen en leidingen zorgt voor een lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten. Uw leidingen hebben thermische isolatie nodig om de watertemperatuur binnen de gewenste waarden te kunnen houden.

De oplossing van Paroc voor alle HVAC-leidingisolatie bestaat uit met aluminiumfolie beklede pijpschalen en PAROC Hvac Bend AluCoat T (een geprefabriceerde isolatiecomponent voor pijpellebogen).