Paroc steenwol is veilig

PAROC Stonewool is safe to use


Paroc-producten leveren een belangrijke bijdrage aan de economische, sociale en ecologische welvaart; ze helpen onze wereld beschermen, evenals iedereen en alles erin. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen goed voor het milieu en iedereen die in gebouwen en structuren leeft en werkt, waarvoor Paroc-producten gebruikt werden. Het is ook van grote commerciële waarde doordat het onze partners de zekerheid van een blijvende kwaliteit, compliance en veiligheid biedt en doordat het de levenscycluskosten van materialen drukt, de installatie versnelt en partnerschappen helpt sluiten. Zakelijk succes op lange termijn is alleen mogelijk als we onze individuele verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu en de samenleving ernstig nemen.

PAROC steenwol

Is een veilige vezel

  • Het feit dat onze producten voorzien zijn van het Europese keurmerk voor minerale wolproducten (EUCEB) bevestigt dat de PAROC steenwolvezel voldoet aan de biologische oplosbaarheidseisen van Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008.
  • Het Duitse RAL-keurmerk bevestigt daarnaast dat ook aan de biologische oplosbaarheids- en veiligheidseisen is voldaan volgens de Duitse technische regelgeving TRGS905

Heeft lage emissies

  • Voldoet aan de strengste eis (M1) volgens het Finse vrijwillige systeem voor bouwmateriaalemissies.
  • De gecertificeerde producten zijn te vinden op de RTS-website.
research-lab-7869013

Bevat geen gevaarlijke stoffen

  • De steenwolvezel van Paroc is geregistreerd volgens de REACH-verordening voor chemische stoffen. Onze producten bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen opgenomen in de zogenaamde 'Lijst van in aanmerking komende stoffen'. Voor al onze producten is een handleiding voor veilig gebruik beschikbaar.
  • Het technisch dossier van de REACH-registratie bevat een chemisch veiligheidsrapport over de eigenschappen en classificatie van de stof. PAROC steenwolvezel is een minerale wolvezel conform Nota Q die als ongevaarlijk wordt beschouwd en niet als irriterend is geklasseerd.

Producten bevatten geen gevaarlijke stoffen vermeld in de BGS-richtlijn  

  • Dit betekent dat PAROC-producten ook in elektrische en elektronische apparatuur gebruikt mogen worden.

Is veilig te hanteren

  • Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie van minerale wol ruimzittende werkkleding en handschoenen te dragen. Zorg ook dat er zo min mogelijk stof vrijkomt.
  • Als lid van EURIMA (de Europese organisatie voor fabrikanten van minerale wol) hebben we een vrijwillige overeenkomst gesloten om de standaardinformatie en -symbolen van de organisatie voor de hantering van het product, op de verpakking aan te brengen.
eurofins-gold

De producten zijn gecertificeerd door Eurofins met het 'Indoor Air Comfort Gold'-label

EUCEB  RAL  M1  

De respectieve veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op de lokale webpagina's van Paroc.