Paroc biedt energiezuinige en duurzame oplossingen voor alle onderdelen van industriële processen: bijvoorbeeld voor boilers tot industriële schoorstenen en voor leidingen tot tanks.

De procesindustrie en energiecentrales eisen langdurige, onderhoudsvrije en energiebesparende isolatieoplossingen. Alle oplossingen die in deze processen worden gebruikt, moeten betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn. Het is belangrijk dat het rendement op investeringen van het proces zoals gepland nog tijdens de levensduur wordt gerealiseerd zonder verliezen veroorzaakt door storingen.

Leidingen, buizen en pijpen zijn cruciale componenten in industriële processen. Leidingen worden gebruikt om grote hoeveelheden koude en hete vloeistoffen te transporteren waarbij zo min mogelijk energie verloren mag gaan. Een goed ontworpen en efficiënt geïsoleerd buizenstelsel is een absolute voorwaarde voor een correct werkende bedrijfsvoering.

De oplossingen van PAROC voor industriële leidingen bieden dezelfde isolatiecapaciteit voor rechte stukken als voor bochten, waardoor een optimale isolatie voor de hele pijplijn wordt bewerkstelligd.
Een andere belangrijke eigenschap van PAROC-producten is het lage gehalte aan chloride en fluoride waardoor het risico op corrosie onder de isolatie minimaal is.