Wettelijke kennisgeving

Het gebruik van de paroc.com website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door de website paroc.com op welke wijze dan ook te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee instemt deze na te leven en eraan gebonden te zijn. Paroc Group Oy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lees deze gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig door telkens wanneer u deze website gebruikt.

U stemt er met Paroc Group Oy mee in dat alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website-> zullen vallen onder de Finse wetgeving

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De volledige inhoud van de paroc.com website is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechtenen licenties die in het bezit zijn van Paroc Group Oy of van derden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Het gebruik van de gehele of een gedeeltelijke inhoud van deze website of dit nu door kopiëren, publiceren, distribueren, overdragen, wijzigen, opslaan of bewerken gebeurt, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paroc Group Oy. U mag materialen op deze site echter wel gebruiken, afdrukken, verzenden en tijdelijk opslaan voor uw eigen persoonlijk gebruik. Paroc Group Oy behoudt zich het volledige eigendomsrecht en de volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle inhoud die u kopieert, downloadt of afdrukt van deze website. Elektronisch linken naar deze website is, behalve van linken naar de startpagina op www.paroc.com, verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Paroc Group Oy. Verzoeken kunt u per e-mail sturen naar paroc.communications@owenscorning.com

DISCLAIMER

Deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Als u deze website bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Het materiaal en de links op de website worden "zoals het is" aangeboden en vormen noch een aanbod, noch enig juridisch of ander professioneel advies. Paroc Group Oy geeft geen verklaringen of garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website, inclusief verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van deze website of de inhoud ervan. Paroc Group Oy is niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Als het van toepassing zijnde rechtsgebied de bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, is de aansprakelijkheid van Paroc Group Oy beperkt tot de maximale mate die door het van toepassing zijnde recht wordt toegestaan. Deze beperking is ook van toepassing op de websites van derden en hun inhoud die zijn gelinkt aan en van de paroc.com-website. Lees daarom de gebruiksvoorwaarden van een dergelijke website voordat u deze gebruikt.

HANDELSMERKEN

Paroc is een gedeponeerd handelsmerk van Paroc Group Oy. Productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Paroc Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. Uw toegang tot deze site mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, estoppel-beginsel of anderszins, van een licentie of recht om enig merk dat op de site voorkomt te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paroc Group of de derde-eigenaar daarvan.

PRIVACYVERKLARING

Paroc en haar dochterondernemingen (samen "Paroc" of "Owens Corning") doen er alles aan om uw privacy te respecteren en alle persoonsgegevens of informatie die u ons via deze website verstrekt, te beschermen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over welke persoonsgegevens of informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij uw informatie gebruiken, inclusief de omstandigheden waaronder wij deze aan derden kunnen bekendmaken of verstrekken. In ons Privacybeleid leest u ook over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of informatie, zoals de specifieke rechten voor inwoners van de EU of het VK, en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

COOKIES

Het algemene gebruik van cookies wordt verder beschreven in ons Privacybeleid. Paroc maakt gebruik van cookies op de website om de gebruiker toegang te verlenen tot bepaalde functies en om informatie te verzamelen over bezoeken aan de website. Hieronder beschrijven we ons gebruik van cookies van derden.

PAROC EN COOKIES VAN DERDEN

Paroc maakt gebruik van cookies van derden. U kunt de lijst met derden hier vinden, samen met het doel van elke cookie van derden.

HOE KAN IK COOKIES VERWIJDEREN, INCLUSIEF COOKIES VAN DERDEN?

U kunt kiezen of u cookies wilt accepteren. Door de webbrowser aan te passen, kan de gebruiker voorkomen dat hij cookies ontvangt. Maar dit kan het functioneren van de Service belemmeren. De methode die wordt gebruikt om cookies te blokkeren is afhankelijk van de gebruikte webbrowser. Raadpleeg de functie "Help" of het bijbehorende menu in de webbrowser voor instructies. U kunt uw gebruik van cookies, inclusief cookies van derden, ook voortdurend beheren via onze link "Cookie-instellingen beheren" op onze website.

WEBFORMULIEREN

Wanneer u een webformulier op deze website invult, wordt uw informatie in ons CRM-systeem opgeslagen en kan ons personeel toegang hebben tot een deel van uw eerdere browsegedrag op deze site om uw interesses te bepalen en zo effectiever met u te communiceren en onze website te verbeteren.
Echter, wanneer u in incognitomodus browst, kunt u ons uw informatie verstrekken zonder uw eerdere browsegedrag met ons te delen. Wilt u niet dat wij uw persoonlijke informatie hebben, vul dan geen webformulieren op deze website in.

NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een van onze marketing e-mails en op een link in een dergelijke e-mail klikt, kan dit ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd op onze website.. Hierdoor kan een deel van uw browsegeschiedenis op onze website voor ons personeel inzichtelijk worden, zodat we beter op uw interesses kunnen inspelen, effectiever met u kunnen communiceren en onze website kunnen verbeteren. Als u liever niet heeft dat wij uw activiteiten volgen, kunt u zich afmelden voor onze mailings of de incognitomodus gebruiken om tracking te voorkomen.
Wanneer u de nieuwsbrief van Paroc als bron gebruikt, vermeld dan altijd Paroc Group Oy. De informatie in de nieuwsbrief is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een advies of aanbeveling. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van fouten of weglatingen in de nieuwsbrief. Het is niet toegestaan materiaal uit de nieuwsbrief te reproduceren zonder toestemming van de uitgever.

WIJZIGINGEN

De voorwaarden van deze Wettelijke kennisgeving kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast.. We behouden ons het recht voor deze wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. De aangepaste versie wordt op deze website gepubliceerd.
Indien u onze website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden.

Copyright © Paroc Group Oy. Alle rechten voorbehouden.