Opslagtanks van verschillende grootte en vorm zijn een integraal onderdeel van vele industriële processen. De temperatuur van het materiaal opgeslagen in tanks kan per proces behoorlijk verschillen. Thermische isolatie reduceert warmteverlies tot een minimum en zorgt er voor dat de inhoud van de tank op de juiste temperatuur blijft zodat de processen correct verlopen.