Ventilatiesystemen vereisen thermische isolatie om af- of toename van de temperatuur van de getransporteerde lucht te voorkomen en te beheersen. Om financiële en milieutechnische redenen is het belangrijk om onnodig warmteverlies te voorkomen in kanalen die warme lucht transporteren. Ventilatiekanalen transporteren warme of koude lucht. Dit beïnvloedt samen met de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de omringende lucht en van de lucht in het kanaal welke isolatieoplossing het meest geschikt is.

thermal insulated ventilation ducts  Houd de temperatuur en het warmteverlies van de lucht op een bepaald peil bij het transporteren van warme lucht door lange ventilatiekanalen. Het is belangrijk beide criteria op het gewenste peil te houden om energieverlies zo klein mogelijk te houden.