HVAC-systemen, en in het bijzonder boilers en apparaten die warmte leveren, hebben grote oppervlakken en genereren hoge temperaturen. Thermische isolatie zorgt er voor dat die warmte niet kan ontsnappen en dat de ruimtes waarin dergelijke apparaten staan niet al te warm worden. Door HVAC-apparatuur goed te isoleren, spaart u het milieu en verlaagt u de energiekosten.

U vindt PAROC-producten voor het optimaal isoleren van apparatuur van elke afmeting, vorm en temperatuur:

• warmtewisselaars
• boilers
• heetwater tanks, en
• ventilatie-apparatuur

Met aluminiumfolie beklede producten zijn ook geschikt voor het isoleren van HVAC-apparatuur, met name als u condensatie-isolatie nodig hebt.

HVAC Equipment insulated with PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

Rechts op de afbeelding staat HVAC-apparatuur on-site geïsoleerd met PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat en links staat intern geïsoleerde HVAC-apparatuur.