Het energieverbruik kan worden beperkt en alle energie opgeslagen in het systeem kan naar de gewenste bestemming worden getransporteerd als de belangrijkste componenten in het ventilatiesysteem en in de ventilatiekanalen afdoende zijn geïsoleerd. Apparatuur is meestal af fabriek geïsoleerd en hoeft op locatie niet verder geïsoleerd te worden.

Van ventilatiemachines moet het geluid intern worden gedempt om te voorkomen dat het geluid via de kanalen wordt verspreid. Mogelijk is ook thermische isolatie nodig en in sommige gevallen condensatie-isolatie.

Ventilation equipment

Voor het intern isoleren van een ventilatiemachine adviseert Paroc de volgende oplossing: 

• Gebruik PAROC InVent Slabs met G5-coating
• De G5-coating is onderhoudsvriendelijk en kan met een nylon kwast worden gereinigd.

 Als de ventilatiemachine is geïsoleerd met isolatie die tussen twee metalen platen is geplaatst, dan wordt geadviseerd PAROC InVent Slabs met N-coating te gebruiken.

Condensatie-isolatie

Als een ventilatiemachine zich in een koude ruimte bevindt, dan moet deze thermisch geïsoleerd worden om de efficiency te behouden en de juiste luchttemperatuur vast te kunnen houden. De isolatie moet ook beschermen tegen condensatie. PAROC Hvac Mats en Slabs met een deklaag van aluminiumfolie zijn ook geschikt voor dit doel.