Algemene gebruiksrichtlijnen

Algemene gebruiksrichtlijnen

Indien de isolatiematerialen in buitenlucht worden opgeslagen, moeten ze beschermd worden voor de regen. Stapel de pakken op een vlakke ondergrond welke de grond niet raakt. Bescherm de pakken met een waterdicht zeil of plastiek indien nodig. Indien ondanks deze maatregelen de isolatiematerialen nat geworden zijn, kunnen deze als normaal gebruikt worden eens ze gedroogd zijn. Rotswol droogt snel en verliest zijn eigenschappen niet indien ze nat is geweest.

Hanteer de isolatiepakken zonder ze te beschadigen. Voorzichtigheid is vereist om de hoeken en uiteinden van de pakken niet te beschadigen, voornamelijk bij het lossen.

Versnijding

PAROC rotswol is gemakkelijk te versnijden en te verwerken. Het gebruik van een mes met groot blad, specifiek ontworpen voor deze handeling, is aangewezen. Een houten lat kan ook als gereedschap worden gebruikt.

Rotswolproducten met een bekleding moeten aan de bekledingzijde versneden worden.

Algemene richtlijnen

Tracht de isolatiewerken zo vroeg mogelijk te voorzien in het bouwproces, wanneer de verluchting belangrijk is en de aanvoer gemakkelijk.

Install the insulation carefully and make sure that there are no gaps between slabs or at connections. It is essential that the insulation is tight against the warm side of the structure. Avoid continuous gaps on the warm side of the insulation. If there are warm-side gaps that make contact with the cold side of the structure, the effectiveness of the insulation is significantly reduced

Plaats de isolatie zorgzaam en wees zeker dat er geen spleten zijn tussen de platen en verbindingen. Het is belangrijk dat de isolatie nauw aansluit aan de warme zijde van de structuur. Vermijd voortdurend spleten aan de warme zijde van de isolatie. Zijn er spleten aan de warme zijde in de isolatie die in contact komen met de koude zijde van de structuur, dan zal de doeltreffendheid van de isolatie sterk verminderd zijn.

Wees zeker dat de gebruikte platen de juiste afmetingen hebben voor elke isolatie toepassing.

Avoid using small pieces (less than 200 mm) as it will increase the risk of gaps occurring.

Vermijd het gebruik van kleine stukken (minder dan 200 mm) daar zij het risico op spleten verhogen.

Overlap the seams between the insulation layers. Avoid placing four corners together.

Overlap de naden tussen de verschillende isolatielagen. Vermijd het plaatsen van vier hoeken tesamen.

Working Safely with Stone Wool

Showering

At the end of the working day, wash your entire body with lukewarm or cold water.

Shower with plenty of water.

Change your clothes after finishing work.

Clearing up

Immediately dispose of all waste.

Clean premises where stone wool is handled frequently, preferably once a day.

Ventilation

Ensure good ventilation in the premises to reduce the dust content in the work area. Note that dust or fibres are not in any way harmful for human beings.

 

SafetyWetenschappelijke studies tonen aan dat vezels van rotswol niet schadelijk zijn voor de gezondheid, maar het gebruik van beschermende uitrusting wordt aangeraden om huidirritaties te voorkomen.


Gebruik een persoonlijke uitrusting dat aan de eigen noden voldoet. Hou werkkledij afzonderlijk van de gewone kledij.


Draag een beschermende bril indien uw ogen gevoelig zijn voor stof. Dit is voornamelijk aan te raden wanneer de isolatiewerken boven hoofdhoogte gebeuren. Indien U contactlenzen draagt, moet U steeds beschermende bril dragen dat volledig afsluit.

Draag een stofmasker wanneer er veel stof rondvliegt, bijvoorbeeld bij het gebruik van losse wol.Scientific studies show that stone wool fibres do not harm your health. To avoid skin irritation, use protective equipment.


Waste handling

Wees zeker dat de gebruikte platen de juiste afmetingen hebben voor elke isolatie toepassing.

Gebruik de overgebleven stukken als extra isolatielaag voor het dak onder de opblaaswol. Recycleer of verbrand de plastiekverpakking (PE-LD)

Verwijder rotswolafval en verpakkingsafval in de afvalcontainer, behalve indien er locale regelgevingen hieromtrent van toepassing zijn.

Rotswol afkomstig van sloopwerken mogen als afval worden verwerkt.