Paroc Group publiceerde haar duurzaamheidsverslag 2013

12 mei 2014

Paroc Group heeft haar jaarlijks duurzaamheidsverslag gepubliceerd voor 2013. Het verslag voldoet aan de specificaties voor duurzaamheidsverslaggeving die zijn vastgelegd door de internationale autoriteit voor de sector: het Global Reporting Initiative (GRI). Het beschrijft de aanpak van de onderneming inzake duurzaamheid, evenals de economische, sociale en milieugerelateerde gevolgen hiervan voor haar stakeholders en haar omgeving.

In zijn totaliteit presteerde Paroc sterk in 2013, ondanks de onstabiele marktomgeving. Een van Paroc's belangrijkste verwezenlijkingen in 2013 was de voltooiing van de eerste fase van de Russische fabriek, waardoor de eerste productielijn kon worden geopend in Izoplit, in de regio Tver. De eerste productielijn gaf werk aan 120 mensen. De Russische productievestiging werkt met dezelfde duurzaamheidprincipes als alle andere Paroc-vestigingen.

Andere belangrijke projecten in 2013 waren de ontwikkeling van nieuwe renovatieoplossingen en het sturen van het energierenovatieconcept renZero in Finland en Zweden. Met dit project willen wij tegemoetkomen aan de eisen die ontstaan door de veroudering van de gebouwen en de steeds hogere normen inzake energie-efficiëntie.

Tot de hoogtepunten van 2013 behoren zeker ook de verwezenlijkingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk: het totale aantal ongelukken binnen de hele groep daalde met 33 procent tegenover 2012, terwijl gestreefd werd naar een daling met 30 procent. Het streefdoel van nul ongevallen tegen 2020 werd door drie vestigingen van Paroc reeds in 2013 gerealiseerd.

Dit verslag is het derde duurzaamheidsverslag van Paroc Group en beantwoordt aan toepassingsniveau C volgens de G3.1-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Paroc brengt jaarlijks verslag uit over zijn duurzaamheid.

Meer hierover leest u in het Paroc Book of Sustainability (boek over duurzaamheid) 2013 >>