Paroc Group Oy maakt prijsstelling van senior secured notes bekend

22 mei 2014

Op 14 mei maakte Paroc Group Oy bekend dat het de prijs heeft bepaald van zijn aanbod van (i) in euro genoteerde senior secured notes met vaste rentevoet met vervaldag 2020 in een gezamenlijke hoofdsom van MEUR 200 tegen 6,25 % (de 'Fixed Rate Notes'), en (ii) in euro genoteerde senior secured notes met variabele rentevoet met vervaldag 2020 in een gezamenlijke hoofdsom van MEUR 230 tegen driemaandelijkse EURIBOR plus 525 basispunten.

De opbrengst van het aanbod wordt samen met beschikbare kasmiddelen gebruikt om bestaande schulden van de onderneming af te lossen.

Kari Lehtinen, CEO van de Paroc Group, licht toe:

Wij zijn zeer verheugd te zien dat er op de kredietmarkt veel vraag was naar onze obligaties. De herfinanciering biedt Paroc flexibiliteit en een solide basis voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anders Dahlblom, CFO, +358 (0)400 815 427
Joakim Flinck, Directeur, Group Finance, +358 (0)40 556 4757