Het Jaarlijks Duurzaamheidsverslag gepubliceerd door Paroc Groep

14 mei 2013

Paroc Groep publiceerde een tweede duurzaamheidsverslag. Het verslag heeft betrekking op het jaar 2012 en is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen bepaald door de internationale autoriteit op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving – Het Global Reporting Initiative (GRI).

Paroc Book of Sustainability 2012

Paroc Groep heeft in 2012 haar strategie opnieuw gedefinieerd en van duurzaam verantwoord ondernemen een centraal element van de bedrijfsstrategie gemaakt. Het Duurzaamheidsverslag 2012 van Paroc Groep beschrijft de economische, sociale en milieu-impact van de Groep op haar aandeelhouders en het milieu.

In 2012 heeft de Paroc Groep bepaald - als haar strategische doelstelling - een stijging van 30 procent van de energie-efficiëntie in 2020 en heeft reeds concrete stappen genomen om dit doel te bereiken. In 2012 is een significante daling van de CO2-uitstoot bereikt. Operationele efficiëntie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en elk bedrijf voert zijn eigen meerjarig programma m.b.t. energie-efficiëntie.

 

Het project, gestart in 2011 heeft tastbare resultaten opgeleverd: in 2012 Paroc Groep heeft vermindering  van hoeveelheid afval (afgevoerd naar stortplaatsen) van 3 000 ton bereikt ten opzichte van 2011. Het bedrijf in Trzemeszno in Polen voert nu geen afval naar stortplaatsen af en fabrieken in Hällekis (Zweden) en Parainen (Finland) volgen het voorbeeld met een daling van het niveau van de hoeveelheid gestort afval tot beneden 10%. Productieafval kan worden hergebruikt. Paroc’s doel is het bereiken van 100% van het materiaal gebruik om verspilling van materialen tot een minimum te beperken.

 

In 2012 is de Paroc Groep begonnen met de bouw van zijn eerste fabriek in Rusland. Het is tot nu toe het grootste project van de Paroc Groep. De uitvoering ervan loopt volgens plan en de eerste productie is wordt in november 2013 verwacht.

In 2012 bereikte de Paroc Groep significante verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk. De frequentie van ongevallen is gedaald met meer dan 50 procent. Paroc Groep is ook nieuwe projecten op het gebied van ARBO-wet begonnen en heeft verder geïnvesteerd in opleidingen voor medewerkers en leidinggevenden. De Groep streeft ernaar om inzake ARBO in 2020 nul ongevallen te bereiken.


Het Duurzaamheidsverslag van de Paroc Groep is beschikbaar op: www.paroc.nl/over-paroc/focus-op-duurzaamheid