Paroc steenwol is energie-efficiënt

PAROC Stonewool is energy efficient

 

Het bouwen van energie-efficiënte omgevingen is zowel een verantwoordelijkheid als een kans. Onze woningen en kantoren spelen een sleutelrol in het debat over de klimaatverandering. Ongeveer 40 procent van broeikasgasemissies die door mens uitgestoten worden, is afkomstig van slecht geïsoleerde woningen en kantoren en de energie die nodig is om ze te verwarmen.

 

Met name isolatie speelt een cruciale rol in de energie-efficiëntie van een gebouw en kan tot 75 procent uitmaken van het totale energiebesparingspotentieel van gebouwen. Met een goede thermische isolatie besparen we energiekosten in gebouwen

Ook HVAC-systemen en industriële installaties moeten goed worden geïsoleerd, wanneer leidingen en buizen gebruikt worden om hete lucht of vloeistoffen te vervoeren.

Vanwege de hoge temperaturen die gebruikt worden in industriële toepassingen (bv. krachtcentrales), is het warmteverlies veel groter dan in passiefwoningen. Wanneer leidingen en installaties niet goed geïsoleerd zijn, is meer energie nodig om het verwarmingsniveau te handhaven.


PAROC steenwol

• Kan bogen op uitstekende thermische isolatie-eigenschappen – ook bij hoge temperaturen
• Bestaat voor 95-98% uit lucht met een erg lage thermische geleidbaarheid
• Behoudt zijn isolerende waarde en afmetingen gedurende de hele levenscyclus van een gebouw
• Voor elke ton CO2 die in het productieproces van steenwol gegenereerd wordt, wordt er ongeveer 200 ton CO2 uitgespaard dankzij zijn thermische isolatie-eigenschappen gezien over een periode van 50 jaar.

 
(Bron: EURIMA) 
insulated-home