Maritieme Producten in PAROC® Calculus

06 jun 2019

De nieuwste versie van PAROC Calculus, de berekeningstool voor technische isolatieberekeningen opent de deur naar de wereld van de scheepsbouw. PAROC maritieme producten en hun gespecialiseerde bekledingen zijn nu beschikbaar in de bijgewerkte database.

De toevoeging van maritieme isolatieproducten en bekledingen aan PAROC Calculus houdt in, dat alle geïsoleerde items op een schip of in offshore-toepassingen, zoals uitlaten, pijpen en tanks, nu kunnen worden berekend met de juiste door PAROC Marine gecertificeerde producten.

Link naar PAROC Calculus

Het berekenen met de juiste emissiewaarden van de bekleding kan voor de bepaling van de oppervlaktetemperatuur van een geïsoleerd item in de maritieme omgeving, en daarom voor de veiligheid van het personeel op zee, essentieel zijn.

In de moderne scheepsbouw wordt steeds meer gelet op gewichtsbesparing ten behoeve van brandstofbesparing, bereik en manoeuvreerbaarheid. Daarom is Calculus, met de functie die het gewicht van isolatie afbeeldt, zeer handig voor ontwerpers.

Hoe het werkt?
Om berekeningen met PAROC Marine producten uit te voeren, vinkt u een vakje “Marine object” aan, onder de titel “Select object”. Het productaanbod zal worden omgeschakeld naar maritieme producten. De meest gebruikte PAROC Marine producten zijn in Calculus opgenomen. Ook zijn de maritieme bekledingen in het systeem opgenomen. Zij staan vermeld onder de titel “Insulation” in bekledingsmaterialen.